Bescherm je kind en laat je gratis vaccineren tegen kinkhoest

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest of pertussis is een acute bacteriële infectieziekte van de luchtwegen. Door hoesten, niezen en praten komt het virus in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet geraken.

Kinkhoest treft vooral baby’s, maar komt de laatste jaren ook vaker voor bij adolescenten en volwassenen. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor de jongste baby’s.

Baby’s en jonge kinderen met kinkhoest hebben hevige hoestbuien, een gierende ademhaling en kunnen blauw aanlopen. Te vroeg geboren of pasgeboren baby’s hoesten minder of niet, maar lopen meer risico op een ademhalingsstilstand en kunnen wel andere symptomen vertonen:

– onderbrekingen van de ademhaling (apneu) en blauw aanlopen (cyanose)
– voedingsstoornissen en groeiachterstand Kinkhoest tijdens de zwangerschap kan leiden tot vroeggeboorte of een miskraam als gevolg van de hevige hoestbuien.

Typische verschijnselen van kinkhoest zijn verkoudheid, koorts, droge hoest en hoestaanvallen, vooral ’s nachts. De hoestaanvallen gaan gepaard met een gierend geluid bij inademing en het opgeven van taai slijm. Soms treden braakneigingen op bij het hoesten. De hoestbuien kunnen 3 tot 4 maanden blijven doorgaan.

Besmetting

Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis. Door hoesten, niezen en praten komt het virus in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet geraken. Besmette druppeltjes kunnen ook via de handen worden overgedragen.

Kinkhoest is besmettelijk vanaf de eerste symptomen (verkoudheid) tot ongeveer 4 weken na het begin van de hoestbuien.

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoestvaccinatie wordt aangeraden tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Dat gebeurt met een combinatievaccin dat ook beschermt tegen difterie en tetanus.

Zo maakt de mama extra antistoffen aan die via de navelstreng ook aan de baby doorgegeven wordt, vooral vanaf week 30 van de zwangerschap. Bij vaccinatie vóór de zwangerschap gaan er minder antistoffen naar de baby.

Kinkhoestvaccinatie wordt daarom aangeraden tijdens elke zwangerschap, ook als je als volwassene al eerder een kinkhoestvaccin kreeg.

Vaccinatie voor papa’s

Omdat kinkhoest bij volwassenen vaak alleen een aanslepende hoest veroorzaakt, wordt niet altijd aan kinkhoest gedacht. Maar volwassenen kunnen wel baby’s besmetten. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat alle gezinsleden (ook grootouders) en personen die voor baby’s zorgen, goed gevaccineerd zijn.

Cocoonvaccinatie is het vaccineren van de personen in de nabije contactomgeving van baby’s. Hiervoor wordt een eenmalige herhalingsinenting voor volwassenen aangeraden. Kijk zeker na of jezelf of de andere kinderen in huis ook volledig gevaccineerd zijn.
Lees meer over cocoonvaccinatie.

Behandeling van kinkhoest

Soms nemen de zieke en de andere gezinsleden ook best medicatie om verdere infecties te voorkomen.
Probeer de hoestaanvallen te voorkomen of te milderen. Hoestsiropen helpen daarbij niet.
Probeer je kindje zo rustig mogelijk te houden tijdens een hoestbui omdat bij gespannenheid de ademhaling moeilijker verloopt. Zet het kind rechtop in bed.
Geef kleine porties licht verteerbaar voedsel als eten braakneigingen opwekt.
Soms is omwille van de ademhalingsmoeilijkheden een ziekenhuisopname noodzakelijk, vooral bij zuigelingen.

Gratis kinkhoestvaccins in Vlaanderen

De Vlaamse overheid stelt de combinatievaccins tegen tetanus, difterie en kinkhoest gratis ter beschikking van de vaccinatoren in Vlaanderen om zwangere vrouwen te vaccineren en voor cocoonvaccinatie en herhalingsinentingen van volwassenen. Kinkhoestvaccinatie is gratis als je arts het bestelt via Vaccinnet. Je betaalt dan alleen de consultatie bij je arts.

Lees meer over Kinkhoest op de website laatjevaccineren.be

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT