Belastingen als je papa wordt

Belastingen als je papa wordt
De komst van een kindje in het gezin heeft heel wat financiële gevolgen voor mama en papa. Zo ook op de belastingen die betalen als je papa wordt. Een overzicht:

Aftrekbare kosten voor kinderopvang

Totdat je kindje drie jaar is, heb ja als ouder de keuze:

 • Je kan – onder bepaalde voorwaarden – de uitgaven voor kinderopvang aftrekken van je belastbaar inkomen OF
 • Je kan aanspraak maken op een hogere belastingsvrije som. Dit is echter alleen interessant als je kindje laat op het jaar geboren werd en je in dat aanslagjaar niet veel dagen opvang betaald hebt.
De kosten voor kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar onder de volgende voorwaarden:

 • Voor kinderen tot maximum 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap)
 • Voor kinderen die ten laste zijn, of, in geval van co-ouderschap – voor de helft ten laste zijn
 • Voor kinderen van ouders die belastbare beroepsinkomsten hebben
 • Voor kosten betaald aan welbepaalde personen of instellingen die daarvoor een attest uitreiken dat u bij een eventuele belastingscontrole moet kunnen voorleggen
 • Voor opvang op tijdstippen die buiten de schooluren vallen
Belastingen als je papa wordtOnder kosten voor kinderopvang vallen dus niet enkele de bedragen die u betaalt aan de onthaalmoeder of de crèche voor kinderen die nog niet naar school gaan. Ook de kosten voor voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens de schoolvakanties, in het weekend en op schoolvrije dagen en internaatskosten vallen hieronder.

Zelfs wanneer je kind ziek is en opgevangen wordt door bijvoorbeeld een onthaalouder of een medewerker van het ziekenfonds, dan kan je deze kosten inbrengen. De instelling waaraan de kosten voor kinderopvang betaald worden, moeten wel erkend zijn door bevoegde instanties (openbare besturen, Kind & Gezin, …) Gemaakte kosten voor kinderopvang die aan al deze voorwaarden voldoen, zijn volledig fiscaal aftrekbaar tot een maximum van 11.20 euro per dag per kind (voor het aanslagjaar 2010 – aangiftejaar 2011). De kosten voor kinderopvang worden beschouwd als privé-uitgaven. Zelfstandigen kunnen ze dus niet aftrekken als beroepsonkosten.

Andere voordelen belastingen

De fiscus kent automatische een aantal financiële voordelen toe aan wie mama of papa wordt. We zetten ze hieronder even op een rijtje.

 • Een bepaald bedrag van je inkomen is altijd vrijgesteld van belasting. Heb je een kindje fiscaal ten laste, dan komt daar een vrijstelling bij. Hoe meer kinderen je hebt, hoe meer vrijstellingen.
 • Daarnaast kan de ficus een extra vrijstelling toevoegen voor mama’s of papa’s van kinderen tot drie jaar.
 • Als je inkomen te laag ligt, of als je het bedrag dat je aan belastingen moet betalen lager ligt dan som van de vrijstellingen waar je recht op hebt, dan krijg je het verschil uitbetaald.
 • Als je een hypotheeklening afsluit en in datzelfde jaar mama of papa wordt van je derde kind, dan kan je een groter deel van deze lening in aftrek nemen.
 • Vanaf twee kinderen kan je in aanmerking komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing voor je hoofdverblijfplaats. Deze maatregel geldt zowel voor eigenaars als voor huurders. Hoeveel deze vermindering exact bedraagt, verschilt van gewest tot gewest.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT