Wat is de rol en de taak van de vroedvrouw?

taak van de vroedvrouw
Van oudsher zijn vroedvrouwen ervaren, wijze vrouwen die met raad en daad andere vrouwen bijstaan tijdens hun zwangerschap en bij de bevalling.  En hoewel de tijden erg veranderd zijn, is er aan deze taak van de vroedvrouw eigenlijk niets veranderd. Intussen spreekt men niet alleen meer over vroedvrouwen, maar ook over verloskundigen.  Deze term benadrukt de deskundigheid van een vroedvrouw en kan natuurlijk ook naar een man verwijzen.

taak van de vroedvrouwRol van de vroedvrouw tijdens de zwangerschap

Je vrouw kan tijdens haar zwangerschap zich laten volgen door een arts of gynaecoloog, maar ook door een deskundigen.  Verloskundigen zijn, door hun ervaring en opleiding, de aangewezen personen om het verloop van de zwangerschap te volgen: het gewicht, de groei van de buik, de hartslag van de baby, bloedafname en urineonderzoek …  Voor meer gespecialiseerde onderzoeken (echografie, vruchtwaterpunctie …) of in geval van complicaties, zullen zij haar onmiddellijk doorverwijzen naar een arts of gynaecoloog. Bij de verloskundige kunnen jullie ook terecht met alle vragen in verband met zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en de verzorging van de baby.

Taak van de vroedvrouw bij de bevalling

In de meeste gevallen is een vroedvrouw of verloskundige meer aanwezig bij de bevalling dan de arts.  In bepaalde gevallen, wanneer de bevalling erg snel verloopt of wanneer jullie ervoor kiezen om thuis te bevallen bijvoorbeeld, komt er zelfs helemaal geen arts aan te pas. De taak van de vroedvrouw tijdens de bevalling is erg gevarieerd. Hij of zij helpt bij het opvangen van de weeën en ziet erop toe dat de baby zo vlot mogelijk en onder de beste omstandigheden geboren kan worden.

Concreet let een vroedvrouw op het verloop van de weeën en de ontsluiting, en de hartslag van het kindje.  Ze geeft jou en je vrouw ook goede bevallingspartner om de pijn op te vangen en overlegt voortdurend met andere de arts of gynaecoloog en eventueel ook met de anesthesist (wanneer ze voor een epidurale verdoving gekozen heeft). Wanneer er zich tijdens de bevalling complicaties voordoen, zal de verloskundige altijd de hulp inroepen van een arts of gynaecoloog.

Rol van de vroedvrouw na de bevalling

Ook tijdens de kraamtijd kunnen jullie rekenen op hulp van een vroedvrouw. De gezondheid van mama en baby worden immers regelmatig gecontroleerd.  Zo zal de vroedvrouw nagaan of haar baarmoeder goed herstelt, of eventuele hechtingen goed genezen, of je vrouw  niet te veel bloed verliest …  Bij jullie baby zal de vroedvrouw vooral aandacht besteden aan het gewicht, de kleur en het eet- en slaappatroon. Een vroedvrouw heeft ook aandacht voor jullie gezinssituatie en voor hoe jij, je partner en je andere kinderen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Jullie kunnen bij hem of haar terecht met al jullie twijfels en vragen.

De taak van de vroedvrouw zijn geen huishoudelijke taken. Wie tijdens de kraamtijd graag wat extra hulp in het huishouden wil, moet daarvoor een beroep doen op een kraamverzorgster. Zij assisteert de verloskundige bij de verzorging van moeder en baby, maar helpt jullie ook met huishoudelijke taken, opvang van de andere kinderen, het ontvangen van gasten …  In tegenstelling tot de vroedvrouw mag ze geen medische handelingen verrichten.

Vind hier het overzicht van zelfstandige vroedvrouwen zoeken in Vlaanderen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT