Behandelingen onvruchtbaarheid man – deel 1

IVF behandelingen onvruchtbaarheid
Behandelingen onvruchtbaarheid. Er bestaan verschillende mogelijke behandelingen voor de onvruchtbaarheid man wanneer je verminderd vruchtbaar bent, de ene al wat ingrijpender dan de andere. Hieronder geven we een kort overzicht van een aantal mogelijke behandelingen en de gevallen waarin ze aangewezen zijn. Dus zet je schrap voor een lawine aan letterwoorden!

KI en IUI
Wanneer de hoeveelheid zaadcellen in je sperma voldoende is, zal men jullie eerste kunstmatige inseminatie (KI) of intra-uteriene inseminatie (IUI) voorstellen.
IVF behandelingen onvruchtbaarheidIn het eerste geval brengt de arts jouw sperma met behulp van een soort katheder diep in de vagina van je partner in. Bij IUI wordt jouw sperma zelfs in de baarmoeder zelf ingebracht. Op die manier worden de eerste obstakels die je sperma moet overwinnen alvast omzeild.

In geval van IUI wordt het ingebrachte sperma ‘voorbewerkt’: de meest beweeglijke zaadcellen worden geïsoleerd van de rest. Precies omdat deze methode meer tijd en techniek vereist, zal ze enkel worden toegepast wanneer de hoeveelheid zaadcellen in het sperma voldoende hoog is.

IVF
Wanneer KI en/of IUI niet het gewenste resultaat opleveren, of wanneer er ook bij je partner bepaalde factoren zijn die een zwangerschap bemoeilijken, dan kan IVF voor jullie een oplossing zijn.

IVF of in-vitrofertilisatie is beter bekend onder de naam ‘proefbuisbevruchting’. Dat betekent dat eicel(len) en zaadcellen in een labo samengebracht worden en dat (een) eventuele bevruchte eicel(len) ingeplant worden in de baarmoeder van je partner. Ook bij deze methode is het van belang dat er voldoende zaadcellen aanwezig zijn in het sperma.

ICSI
Maar wat dan als er niet voldoende zaadcellen in je sperma zitten, vraag je je wellicht af. Wel, dan kan de ICSI-methode een oplossing bieden. ICSI staat voor intra-cytoplasmische sperma-injectie. Het procédé is vrij gelijkaardig aan dat van IVF. Het verschil is dat bij ICSI één zaadcel word geïnjecteerd in een eicel. Deze methode wordt ook gebruikt wanneer een IVF-behandeling niet het verwachte resultaat oplevert.

KID
Bij koppels waarbij het sperma van de man geen bruikbare zaadcellen oplevert, zal men wellicht kunstmatige inseminatie van donorzaad (KID) voorstellen. KID is ook een optie wanneer je als man drager bent van een erfelijke ziekte. Bij koppels die dankzij deze behandeling zwanger raken, is dus alleen de vrouw de biologische ouder van de baby.

Hormoontherapie
Wanneer er zich problemen voordoen in de hormoonhuishouding van de man, kan dat gevolgen hebben voor zijn spermaproductie. Hormoontherapie is een van de behandelingen onvruchtbaarheid voor de man en kan dan een oplossing bieden. Soms wordt deze therapie ook als een soort ondersteuning van andere therapieën aangeraden, maar de effecten ervan zijn nooit onweerlegbaar aangetoond.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT