Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Wat is kinkhoest?

Kinkhoest of pertussis is een ernstige, besmettelijke ziekte van de luchtwegen die vooral voor baby’s gevaarlijk is, en zelfs dodelijk kan zijn.

Baby’s en jonge kinderen met kinkhoest hebben hevige hoestbuien, een gierende ademhaling en kunnen blauw aanlopen.
Te vroeg geboren of pasgeboren baby’s hoesten minder of niet, maar lopen meer risico op een ademhalingsstilstand en kunnen wel andere symptomen vertonen:

  • Onderbrekingen van de ademhaling (apneu) en blauw aanlopen (cyanose)
  • Voedingsstoornissen en groeiachterstand
Kinkhoest tijdens de zwangerschap kan leiden tot vroeggeboorte of een miskraam als gevolg van de hevige hoestbuien.

Behandeling

  • Soms nemen de andere gezinsleden ook best medicatie om verdere infecties te voorkomen.
  • Probeer de hoestaanvallen te voorkomen of te milderen. Hoestsiropen helpen daarbij niet.
    • Probeer het kind zo rustig mogelijk te houden tijdens een hoestbui omdat bij gespannenheid de ademhaling moeilijker verloopt.
    • Zet het kind rechtop in bed.
    • Geef kleine porties licht verteerbaar voedsel als eten braakneigingen opwekt.
Soms is omwille van de ademhalingsmoeilijkheden een ziekenhuisopname noodzakelijk, vooral bij zuigelingen.

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Kinkhoestvaccinatie wordt aangeraden tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Dat gebeurt met een combinatievaccin dat ook beschermt tegen difterie en tetanus. Zo maak je extra antistoffen aan die je via de navelstreng ook aan je baby doorgeeft, vooral vanaf week 30 van de zwangerschap. Bij vaccinatie vóór de zwangerschap gaan er minder antistoffen naar je baby. Kinkhoestvaccinatie wordt daarom aangeraden tijdens elke zwangerschap, ook als je als volwassene al eerder een kinkhoestvaccin kreeg.

Kinkhoestvaccinatie voor de omgeving: cocoonvaccinatie

Omdat kinkhoest bij volwassenen vaak alleen een aanslepende hoest veroorzaakt, wordt niet altijd aan kinkhoest gedacht. Maar volwassenen kunnen wel baby’s besmetten. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat alle gezinsleden (ook grootouders) en personen die voor baby’s zorgen, goed gevaccineerd zijn. Cocoonvaccinatie is het vaccineren van de personen in de nabije contactomgeving van baby’s. Hiervoor wordt een eenmalige herhalingsinenting voor volwassenen aangeraden. Kijk zeker na of de andere kinderen in huis ook volledig gevaccineerd zijn.

Gratis kinkhoestvaccins in Vlaanderen

De Vlaamse overheid stelt de combinatievaccins tegen tetanus, difterie en kinkhoest gratis ter beschikking van de vaccinatoren in Vlaanderen om zwangere vrouwen te vaccineren en voor cocoonvaccinatie en herhalingsinentingen van volwassenen.

De kinkhoestvaccins zijn gratis voor iedereen, als je arts ze via Vaccinnet bestelt. Je betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen.

Als Kind en Gezin of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, betaal je ook niet voor de raadpleging. Koop je het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de kosten niet terugbetalen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT