Tips bij meertalig opvoeden

Tips bij meertalig opvoeden
Je moedertaal is een belangrijk deel van je identiteit. Het creëert een band een tussen je kind en de mensen uit zijn naaste omgeving. Vandaar ook het woord ‘moedertaal’. Kiezen voor een andere taal dan die omgevingstaal is niet altijd evident en meertalig opvoeden niet altijd eenvoudig.

Tips bij meertalig opvoedenOuders worstelen wel vaker met de vraag of het kind geen problemen zal ondervinden wanneer het later die omgevingstaal moet aanleren. Maar anderzijds is het natuurlijk niet evident om je kind op te voeden in een taal die niet je moedertaal is.

Hieronder vind je een aantal tips voor meertalig opvoeden voor ouders die daar voor kiezen:

  • Zorg dat er voor het kind een duidelijk onderscheid is tussen de ene en de andere taal. Bijvoorbeeld: met mama spreek ik Frans, met papa Nederlands. Of thuis spreken we Turks, op school Nederlands.
  • Voed je kind op in de taal waarmee je zelf het best vertrouwd bent. Blijf bij die keuze, maar stel je ook positief op tegenover de andere ta(a)l(en) die het kind leert.
  • Respecteer de taalontwikkeling in beide talen. Is je kind een tijdje wat stiller in de ene of de andere taal, dwing het dan niet om te spreken, maar hou je wel aan de gekozen taal.
  • Zorg ervoor dat beide talen in huis aanwezig zijn. Dat kan onder de vorm van voorlezen, boeken, liedjes, cd’s en dvd’s, maar ook bijvoorbeeld verpakkingen of kranten.
  • Een taal leer je het best door er iets mee te doen. Gebruik taal bij het spel, laat je kind dingen zeggen, benoemen, herhalen … Maak taal leren niet tot doel van het spel, maar zorg ervoor dat het gebruiken van de taal als vanzelfsprekend bij het spel hoort. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling.
  • Laat je kind ook communiceren met andere moedertaalsprekers van beide talen. Zo creëer je succeservaringen in beide talen en leert je kind dat beide talen nuttig zijn.
Verder is het ook belangrijk om kinderverzorgster en leerkrachten die je kind dagelijks begeleiden op de hoogte te brengen van het feit dat je kind thuis of met een van beide ouders een andere taal spreekt. Zo kunnen ze de specifieke taalontwikkeling van je kind juister inschatten en taalstoornissen voorkomen.

Wanneer de thuistaal van het kind anders is dan die in de crèche of op school kan het handig zijn begeleiders een aantal sleutelwoorden te leren uit de thuistaal (hallo, eten, drinken ,toilet …) Schrijf die woorden op en oefen hun uitspraak. Zo voorkom je vervelende situaties en frustratie zowel bij je kind als bij zijn begeleiders.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT