Premies bij geboorte

Premies bij geboorte
Belgie kent verschillende premies bij geboorte. Vind hieronder een handig overzicht.

Moederschapsuitkering

Tijdens het bevallingsverlof krijg de kersverse mama – op enkele uitzonderingen na – geen loon uitbetaald door de werkgever. Jullie hebben wel recht op een uitkering die betaald wordt door het ziekenfonds. Om die te kunnen ontvangen, moet je je ziekenfonds wel op de hoogte brengen van de zwangerschap door een medisch attest in te leveren.

Premies bij geboorteDe moederschapsuitkering bedraagt 82% van je brutoloon tijdens de eerste dertig dagen van je bevallingsverlof, daarna 75% met een maximum van 3077.53 euro bruto. Welke premies bij geboorte zijn er nog meer ?

Kraamgeld

Het kraamgeld is een eenmalig uitgekeerde premie die elke mama ontvangt bij de geboorte van elk kind. Bij het eerste kind bedraagt de premie 1064.79 euro, bij elk volgende kind 801.13 euro.
Kraamgeld moet je aanvragen bij het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever van de ouder die het kind ten laste heeft, aangesloten is. Dat kan vanaf de vijfde maand van de zwangerschap. Je ontvangt de uitkering ten vroegste twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum van je kindje.

Premies bij geboorte

De geboortepremie wordt uitgekeerd door het ziekenfonds na de geboorte van elk kind. Ziekenfondsen bepalen zelf hoeveel de premie bedraagt, maar dat schommelt meestal tussen de 150 en de 200 euro. Bij sommige ziekenfondsen kan je er ook voor kiezen om, in de plaats van deze premie, een geschenk of aankoopbonnen te krijgen. Om deze premie te ontvangen, moet je de geboorte van je baby melden aan het ziekenfonds binnen de 30 kalenderdagen. Dat doe je door een geboorteattest in te leveren. Zo’n geboorteattest heb je ontvangen op de gemeente bij aangifte van de geboorte.

Ook gemeenten geven jonge ouders vaak een geboortegeschenk. Bij sommigen is dat onder de vorm van een premie, al bestaan er ook originelere alternatieven: een geboorteboom, vuilniszakken voor luiers, een startpakket voor herbruikbare luiers, korting op de gemeentebelasting, …

Kinderbijslag

Kinderbijslag wordt uitbetaald door het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever van de ouder die het kind ten laste heeft, aangesloten is. Het bedrag dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin. Het bedrag wordt maandelijks uitgekeerd aan de mama, totdat het kind een eigen inkomen heeft – en dus niet meer ten laste is – tot de maximale leeftijd van 25 jaar.

Om kinderbijslag te ontvangen moet je het kinderbijslagfonds eenzelfde geboorteattest bezorgen als het ziekenfonds.

Kindpremie

Wie mama wordt na 31 december 2011 en in Vlaanderen woont, heeft ook recht op een kindpremie. Deze premie, die schommelt tussen 150 en 200 euro, wordt drie keer uitbetaald: één keer bij de geboorte van de baby, een tweede keer bij zijn eerste verjaardag en een derde keer wanneer hij twee wordt.

Wie recht wil hebben op de volledige premie, moet zijn kindje wel laten opvolgen door Kind & Gezin.

Wat met zelfstandigen en werklozen

Uit het voorgaande zou men kunnen afleiden dat wie zijn eigen baas is of wie geen baas heeft, heel wat uitkeringen misloopt. Dat is echter niet het geval. Zelfstandigen kunnen voor hun geboortepremie en kinderbijslag terecht bij hun sociaal verzekeringsfonds. De uitgekeerde bedragen zijn hier wel anders.

Werklozen, langdurig zieken en zelfs gepensioneerden wenden zich tot hun laatste werkgever. Voor alle speciale regelingen voor mama’s en papa’s die zelfstandig zijn, verwijzen we naar het artikel ‘Mama en of papa worden als je zelfstandige bent’

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT