Kind adoptie

Kind adoptie
Jullie willen beide graag een kindje maar hebben misschien ook de diverse vraagtekens daarbij. Criteria als, er is een erfelijke ziekte in de familie, angst om te bevallen of er zijn al genoeg kinderen op de wereld kunnen een reden zijn om niet zelf een kind op de wereld te zetten. Je kunt er ook voor kiezen om een kind te adopteren.

In dat geval neem je de dagelijkse zorg en opvoeding op je om voor een kind van andere ouders te zorgen. Het belangrijkste aspect hierbij is dat alle banden met de biologische ouders verbroken worden. Daar komt natuurlijk nog wel het een en ander bij kijken wat je via diverse sites, gespecialiseerd op het gebied van adoptie, nader kunt opzoeken. Kind adoptieTegenwoordig komen de meeste adoptiekinderen uit het buitenland maar tot halverwege de zeventiger jaren waren het veelal Belgische vrouwen die hun baby ter adoptie aanboden.

Wanneer je voor adoptie kiest dan ben je al heel bewust bezig met het vaderschap, zowel je partner als jezelf moeten vanaf het begin een band opbouwen met het nieuwe mensje in jullie leven. Onderzoek heeft aangetoond dat deze fase heel belangrijk is voor zowel het kind als de adoptieouders. Het kind zal moeten weten, leren wie zijn of haar ouders zijn. Belangrijk is om een aantal goede richtlijnen te hanteren zodat het hechtingsproces zich beter zal kunnen voltrekken.

Ten eerste dient het een periode van rust te zijn, weinig bezoek is aan te bevelen daar de baby dan beter weet wie de ouders zijn. Ten tweede moet je adoptiekindje weten dat hij of zij zich volledig op jullie kan vertrouwen, zorg er dus beide alleen voor. Maak duidelijk dat jullie er altijd zijn, jullie zijn te vertrouwen en bij jullie zijn betekend veiligheid. Laat dus anderen niet jullie nieuwe kindje op schoot nemen of eten geven, dat komt later wel.

Andere mensen in jullie omgeving dienen dus een fysieke afstand aan te houden. Hoe lang deze periode gaat duren hangt van veel factoren af maar het is beslist noodzakelijk indien je wilt dat je adoptie kindje zich later volkomen op haar of zijn gemak gaat voelen in jullie gezinssituatie.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT