Erkenning als vader

Erkenning als vader
Erkenning als vader. De laatste 20 jaar is de ontwikkeling van de vaderrol aan het veranderen. De vaders van nu staan meer open om activiteiten, die als typisch voor de moeder werden bestempeld, op zich te nemen. De context van de gezinssamenstelling en de sociale omstandigheden zijn daarbij van grote invloed. Erkenning als vaderTegenwoordig zijn er over het begrip vader-kindrelatie meer dan genoeg boeken te verkrijgen, terwijl tevens de oude opvattingen van de vader- en moederrol meer uitgewerkt en verfijnd zijn en worden. Voorheen werd nogal eens getwijfeld aan de rol van de vader als vormgever van de ervaringen en ontwikkeling van hun kind(eren). Met name de vader-dochter relatie kwam hierbij ten sprake.

Tegenwoordig wordt de vader steeds meer geaccepteerd als een gevoelig en vormend element binnen het gezin en de maatschappij, die wel degelijk invloed heeft op de vorming van zijn kind(eren), ten goede of ten kwade.

Hierdoor krijgt de vader eindelijk de erkenning voor zijn rol als opvoeder. Niet langer wordt zijn rol beperkt tot de simpele, traditionele opvatting maar wordt hij meer en meer gezien als partner, vertrouwenspersoon, verzorger, beschermer, leraar en kostwinner. Binnen de diverse maatschappelijke culturen kan de rol van de vader echter nog wel eens afwijkend zijn.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT