Goede werk privé balans

Goede werk privé balans
Goede werk privé balans zorgt voor minder stress en meer tijd voor je kinderen
Terwijl het begrip ‘werkende moeder’ nog steeds een contradictie met zich meedraagt, is het begrip ‘werkende vader’ vanzelfsprekend voor een ieder, ook voor je werkgever. Die ziet privé en zakelijk leven strikt gescheiden.

Nu is er wel een kentering gaande waar ook voor de vaders wat meer ruimte voor hun kinderen creëert, echter je dient er zorg voor te dragen dat je de balans tussen thuis en werk zelf ter hand neemt. Foto’s van de kinderen op je bureau of pc worden vaak gezien als een teken van stabiliteit. Ze worden niet erkent als jouw dierbaren waar je soms je werk op het tweede plan dient te zetten.

Goede werk privé balansOnderzoeken hebben aangetoond dat het conflict tussen privé- en werktaken voor zowel de vader als de werkende moeder even groot is. Vaders uit alle sociaal-economische klassen geven aan dat de kinderen vaak als laatste qua tijdsverdeling, aan bod komen, zeer tot hun ongenoegen.

Dit laatste kan leiden tot stress, noodgeval die niet opgevangen worden, schuldgevoelens omdat er onvoldoende tijd en aandacht aan de kinderen geschonken wordt, zijn maar een paar voorbeelden. Alles bij elkaar kan leiden tot een verminderde concentratie, ziekteverzuim en verandering van baan. Een kentering is gaande maar komt maar langzaam op gang, de tegemoetkoming van de werkgever is nog steeds meer gericht op de werkende moeder of iedere werknemer, dan dat de vader erkend wordt in zijn privé-rol.

Er zijn een aantal stappen die je zelf kunt nemen ter voorkoming van deze situatie. De Wet  geeft je het recht om minder (of meer) te werken, zolang je je maar houd aan de maximaal geldende arbeidsuren. Het geeft je een meer flexibele insteek voor een betere balans. Een aantal goede tips om dit met je directe chef of manager te bespreken, geven we je van harte ter hand.

  • Bespreek je verzoek eens met je collega’s zodat je weet of deze je zullen steunen.
  • Maak je verzoek bespreekbaar als een zakelijk voorstel, het is geen gunst, wat uiteindelijk voor beide partijen de beoogde winst oplevert.
  • Zorg dat je resultaten meetbaar en controleerbaar zijn, bespreek de eventueel te nemen correcties hierop zodat een compleet plaatje neergelegd wordt.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT